İnsan Kaynakları


Erkek
Kadın

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Yüksek Lisans


Üniversite


Yüksekokul


Lise


İlköğretim


İŞ DENEYİMİ

Şirket 1


Şirket 2


Şirket 3


Yabancı Dil Bilgileri

Yabancı Dil 1Yabancı Dil 2Yabancı Dil 3KURS ve SERTİFİKA

Kurs 1
Kurs 2
Kurs 3
ASKERLİK BİLGİLERİİş başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurduğumu kabul ederim. Adese Tic. A.Ş. - KVKK Hakkında Bilgilendirme Metni ve Rıza Formu’nu okudum ve belirtilen kapsam, amaç ve süre dahilinde kişisel verilerimin saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
               Erkek Kadın

 OkulBölümDereceBaşlama TarihiBitiş Tarihi
Yüksek Lisans
Üniversite
Yüksekokul
Lise
İlköğretim

Şirket Departman Pozisyon Giriş / Çıkış Görev Tanımı
Yabancı Dil Seviye
Eğitim Alınan Kurs ve Kuruluş Konusu Süre
Askerlik Durumu
Terhis Tarihi ve Yeri
İş başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurduğumu kabul ederim. KVKK Hakkında Bilgilendirme Metni ve Rıza Formu’nu okudum ve belirtilen kapsam, amaç ve süre dahilinde kişisel verilerimin saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ve ayrıca, şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.