Çevre Politikamız


Şirketimiz, sürdürülebilir çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini, genel amaç olarak benimsemiştir.

Bu amaç için;

-          Üretim hattındaki, tüm operasyon ve ürünlerinde, çevresel faktörleri gözden geçirerek faaliyetlerini yürütmekte,

-          Çevresel açıdan sürdürülebilir olmaya çalışmakta,

-          Çevreyle ilgili her mevzuata ve idari düzenlemelere uymaktadır.

 

Verimlilik, sürdürülebilirlik ve AR-GE konularında bilinçli olduğu kadar, enerji, su ve doğal kaynak tüketiminde de bilinçli davranmaya çalışmaktadır. Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yürütmektedir.